สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โตเกียวปฏิบัติธรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

โตเกียวปฏิบัติธรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘ ลูกพระธัมฯ หลานคุณยายในประเทศญี่ปุƒนได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ตั้งแต่เช้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว ด้วยการตักบาตรคณะสงฆ์ ๔ รูป ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ เมื่อถึงเวลาธรรมกาย ผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสพร้อมกันทั่วโลก ในภาคบ่าย พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยสาธุชนทั้งหลายกล่าวคำและถวายดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชาแด่พระบรมสารีริกธาตุและอธิษฐานจิตร่วมกัน งานบุญครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติให้กับสาธุชนผู้ใจบุญทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง