สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ 


       ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561


       สำหรับพิธีตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้น ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ โดยกัลยาณมิตรบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจน์ ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ส่วนกัลยาณมิตรนันทา เกลี้ยงเกิด นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นคณะสงฆ์และสามเณรนำโดยพระอาจารย์พรมสรร อภิวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพื้นที่ตักบาตร เพื่อให้สาธุชนได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์และสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญ


      จากนั้นเป็นพิธีปุพพเปตพลี ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันพระ โดยในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษสาธุชนได้รับฟังการแสดงธรรมจากสามเณรธนวัจน์ เกลี้ยงเกิด เรื่อง เปรตขอส่วนบุญและการอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับ จากนั้นคณะสงฆ์สวดธรรมนิยาม ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล โดยมีผู้นำกล่าวถวายมะตะกะภัตตาหาร คือ กัลยาณมิตรบุญเลิศ และกัลยาณมิตรกัญจนี ลาภาโรจน์กิจน์ ส่วนกัลยาณมิตรกัณฑิมา ฉมามหัทธนา เป็นผู้นำกล่าวคำถวายไทยธรรม ด้านกัลยาณมิตรสิริภา                ทองนุ่น เป็นผู้นำกล่าวคำถวายเก้าอี้  


       จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันพระ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆวันพระเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ โดยกัลยาณมิตรลักษณวดี เจริญวัฒน์อนันต์ เป็นประธานทอดผ้าป่า และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันปล่อยปลาจำนวน 40 กิโลกรัม ณ วัดชลธาวาส จังหวัดสงขลา ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสรงน้ำพระประธาน พระบรมสารีริกธาตุ และรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธและแสดงความกตัญญูแก่มหาปูชนียาจารย์