สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 


วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


      เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญโญ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโทชิหงิ เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งภายในงานมีชาวญี่ปุ่นและชาวเวียดนาม กว่า 17 ท่าน มาร่วมประกอบพิธีโดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนฤมล ทะชิโร และ กัลยาณมิตรมณีจันทร์ บุญวัน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


      ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมนั่งสมาธิ พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายพานดอกไม้มุทิตาบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย และร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายโทชิหงิ  โดยมีกัลยาณมิตรพิศมัย เดชพงษ์ และกัลยาณมิตรกมลวรรณ วินารัมย์ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนกองทุนบวชบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย  โดมีกัลยาณมิตรศรีสุดา สุขโรจน์บัณฑิต และกัลยาณมิตรสุกัญญา ฟูจิคาว่า เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันถวายกองทุกต่างๆ ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมทั้งรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตสืบต่อไป