สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าโมดูลหลังคามหารัตนวิหารคด ที่เมืองมึนดอร์ฟ เยอรมนี

 

   

 

      เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ กัลฯ ก้านทอง โพธิ์ทองได้ชักชวนสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันมาร่วมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และทอดผ้าป่าโมดูลหลังคามหารัตนวิหารคด โดยได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธเอาสบวร์ก มานำปฏิบัติธรรมและแสดงพระธรรมเทศนา 
       ภาคเช้า ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและชมสื่อธรรมะเรื่องมหารัตนวิหารคด มหาวิหารแห่งการสร้างสันติภาพโลก ภาคบ่าย ถวายกองทุนยาเพื่อภิกษุสามเณรอาพาธและทอดผ้าป่าสร้างโมดูลหลังคามหารัตนวิหารคด