สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


     วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด


     สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาพิษณุ วิสุทฺธิญาโณ ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ถวายดอกไม้และจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งร่วมพิธีปิดแผ่นทองดวงแก้ว และโปรยดอกไม้ดวงแก้ว


     ต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวบุญ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพ  และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้