สรุปข่าวประจำวัน : ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม จัดกิจกรรมธรรมยาตรา

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม จัดกิจกรรมธรรมยาตรา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม จัดกิจกรรมธรรมยาตรา


       ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมธรรมยาตราและปฏิบัติธรรมหล่อหลอมพระภิกษุ สามเณร และทีมงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูแสนดาว


       ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมธรรมยาตราและปฏิบัติธรรมหล่อหลอมพระภิกษุ สามเณร และทีมงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูแสนดาว ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวันแรกพระภิกษุและสามเณรได้ธรรมยาตราขึ้นภูแสนดาว โดยได้รับความเมตตาจากพระเอกภพ ญาณยุตฺโต ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูแสนดาว      ให้การต้อนรับ และมีญาติโยมสาธุชนบริเวณใกล้เคียงมาร่วมต้อนรับด้วยความปลื้มปีติ


        สำหรับกิจกรรมธรรมยาตราและปฏิบัติธรรมหล่อหลอมในครั้งนี้ นำโดยพระมหาด๊อกเตอร์ธีรธรรม ธัมมธีโร เปรียญธรรม 9 ประโยค ประธานสงฆ์ศูนย์เบญจธรรม พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ สามเณรประจำ และทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เบญจธรรม ดอนเมือง และนครหลวง 10 กว่า 50 รูป/คน ได้พร้อมใจมาปฏิบัติธรรมหล่อหลอม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนมีความสุขจากสมาธิ เพื่อรวมทีมให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ลูกหลานมหาปูชนียาจารย์ต่อไป
 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร