สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  จัดงานบุญวันอาทิตย์


      วัดพระธรรมกายเทนเนสซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร


        สำหรับพิธีกรรมในช่วงเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล,และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  โดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรวิรุธ-กัลยาณมิตรมณีวรรณ พงษ์สวัสดิ์ และกัลยาณมิตรจันทนา พี ซองเกอร์ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองทุนบรรพชาอุปสมบท โดยมีกัลยาณมิตรสิงห์-กัลยาณมิตรบุญมา ไซยสงคราม เป็นประธานนำลก่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรบัววร มณีวรรณ  กัลยาณมิตรวิรุธ-กัลยาณมิตรมณีวรรณ พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป จากนั้นคณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


       ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเป็นเดือนวิสาขบูชา