สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๔

 

   


        เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมพุทธบุตร ๖๐ ร่วมกับงานอบรมธรรมทายาท สำนักบุคคลกลาง  วัดพระธรรมกาย รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๔ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พิธีบรรพชาจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ๒๕๕๐ ณ อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม