สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 


        สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายกองทุนต่างๆดังนี้ พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรสุชีรา โพฮ์ลมันน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรนงนุช ไบรท์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรลักษณะ เจริญสินธุ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี โดยมีกัลยาณมิตรวัชรี โบรซิน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายกองทุนยารักษาโรค โดยมีกัลยาณมิตรร่วมจิตร์ ชายา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายราชรถแก้ว โดยมีกัลยาณมิตรกัญญาวีร์ กลมเกลียว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, พิธีถวายกองทุนแสงสว่าง โดยมีกัลยาณมิตรณัฏฐ์ณิชา หิรัญพัทธ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, 


       จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ฯ