สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร


        วันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรของทีมเพชรเจียระไน ณ บ้านของกัลยาณมิตรนารอน - กัลยาณมิตรรจนา ม็อค โดยมีพระอาจารย์วิวัฒน์ วิวฑฺฒโก  เป็นประธานสงฆ์ นำปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  และรับฟังธรรมจากพระอาจารย์ 


         ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติในธรรมะอันทรงคุณค่าที่ได้รับฟังจากพระอาจารย์ในครั้งนี้ และในครั้งต่อไปทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จะจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรที่บ้านของกัลยาณมิตรนารี   เมืองลองบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา