สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านโนนใหญ่ เข้าร่วมอบรมค่ายศีลธรรม

รร.บ้านโนนใหญ่ เข้าร่วมอบรมค่ายศีลธรรม


       พระอาจารย์พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร ในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ ให้การอบรมศีลธรรมและความดีสากลแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร


      ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 110 คน ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมศีลธรรม ความดีสากล (UG5 ) และห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร ในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอุดม ลีลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ เป็นประธานเปิดการอบรม 


      โดยระหว่างการอบรมน้อง ๆ นักเรียน ได้รับการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร และห้องเรียน อีกทั้งยังได้ศึกษาธรรมะในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น พระคุณพ่อแม่ พุทธประวัติ อบายมุข นรก สวรรค์ฯ พร้อมทั้งได้ร่วมกันจุดประทีปธรรมสันติภาพเป็นพุทธบูชา และกิจกรรมตักบาตร ซึ่งนักเรียนและคณะครูทุกท่านต่างประทับใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก และภายหลังจบการอบรมทุกคนก็ได้รับเกียรติบัตร จากพระอาจารย์พิทักษ์ คุณารกฺโข  ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร ในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ ด้วย