สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีปุพพเปตพลี


วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จัดพิธีปุพพเปตพลี และพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ 


       ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจุรี ณ พัทลุง และกัลยาณมิตรวีนัส Aye  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์


        ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  โดยกัลยาณมิตรเสาวนี ปิ่นเพ็ชร และกัลยาณมิตรจุรี ณ พัทลุง เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล ส่วนพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรเสาวนี ปิ่นเพชร  และกัลยาณมิตรเรวดี Norman เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระวรวุฒิ วจนกฺขโม  ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง