สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชิคาโกจัดปฏิบัติธรรมเจริญพุทธมนต์

      


      

ชิคาโกจัดปฏิบัติธรรมเจริญพุทธมนต์ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ กัลฯบุญทิพย์พระจันทร์-พานประดับ วงศ์สุวรรณ ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดภาวนาชิคาโก และเชิญชวนกัลยาณมิตรทั้งชาวลาวและชาวไทยมาร่วมทำบุญที่บ้าน กิจกรรมในภาคเช้า ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา อาราธนาศีล ๕ คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และตักบาตร ภาคบ่าย พระอาจารย์สมบูรณ์ ปุณฺญากโร แสดงธรรมเรื่องบุญบาป และอานิสงส์จากการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต