สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน ต้อนรับกลุ่มสาธุชนผู้สูงวัย 

วัดพระธรรมกายลอนดอน ต้อนรับกลุ่มสาธุชนผู้สูงวัย 


      วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ต้อนรับกลุ่มสาธุชนผู้สูงวัย จาก Woking Universiyt of 3rd Age  ที่ได้มาเรียนรู้การทำสมาธิ


             วันพุธที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ต้อนรับกลุ่มสาธุชนผู้สูงวัย จาก Woking Universiyt of 3rd Age  ที่ได้มาเรียนรู้การทำสมาธิในพระพุทธศาสนาและชมวัด ซึ่งในวันนี้คุณแคทารีนและคุณเดบบี้ อาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้กล่าวต้อนรับและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายลอนดอน รวมทั้งเปิดภาพกิจกรรมต่างๆ ของวัดให้ทุกท่านได้รับชม


            จากนั้นพระอาจารย์ได้สอนวิธีการทำสมาธิ ตามเสียงคำสอนของหลวงพ่อ โดยได้แนะนำถึงประโยชน์ของสมาธิ และวิธีการนำใจมาวางที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 โดยประคับประคองใจให้หยุดนิ่งอย่างเบาๆ สบายๆ ต้องมีสติกับสบายควบคู่กันไป ก่อนที่จะได้นำทุกท่านนั่งสมาธิพร้อมกัน พร้อมทั้งได้สอบถามประสบการณ์ ซึ่งทุกท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและอยากจะกลับมาร่วมฝึกอีกด้วย นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ทุกท่านสามารถนำวิธีการนี้ไปฝึกทำเองที่บ้านให้ได้ทุกวัน โดยเฉพาะก่อนนอนและตอนตื่นนอน  จากนั้นทุกท่านก็ได้ชมภาพนิทรรศการพระพุทธศาสนาและชมสถานที่ห้องต่างๆ ของวัด ด้วย