สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ สอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ สอนสมาธิชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น


        วันพุธที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น ซึ่งก่อนที่จะสอนการทำสมาธิ พระอาจารย์ได้เชิญชวนผู้ทุกท่านดื่มชาเพื่อให้ร่างกายและใจผ่อนคลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำสมาธิ จากนั้นคุณ Jeannette Slavinski  ได้นำชาวท้องถิ่นออกกำลังกายด้วยการทำโยคะยืดเส้นเบื้องต้น เพื่อผ่อนคลายร่างกาย เมื่อกายสบายและผ่อนคลายแล้ว พระอาจารย์ได้เปิดสื่อเกี่ยวกับความสำคัญของสมาธิ เพื่อเน้นย้ำ และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของสมาธิ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการนึกนิมิตอย่างไรจะไม่เครียด โดยการนึกตัวเองอยู่ในนิมิตคือดวงแก้ว จากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา 40 นาที ก่อนที่จะได้ถามประสบการณ์ของการนั่งสมาธิในวันนี้


       ซึ่งโดยรวมทุกท่านมีความสุข บางท่านเห็นแสงสว่าง และมีประสบการณ์นั่งที่ดี เมื่อจบโครงการแล้วก็ตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย