สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ


       วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศ ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล โดยมีกัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข นำกล่าวคำอธิษฐานจิต  ส่วนกัลยาณมิตรสมศักดิ์ – กัลยาณมิตรธนภรณ์ ธนสารดิลกสังวรณ์ เป็นประธานนำสาธุชนหล่อเทียนพรรษามหามงคล


       จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและถวายดอกไม้มงคล พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรวิชชาพร จันทร์ขอนแก่น และกัลยาณมิตรลัดดา ผลสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ มีกัลยาณมิตรสมจิตร ธรรมโชติ และกัลยาณมิตรอภิญญา ลีเดอร์มาน เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบบูชาข้าวพระ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีขอขมาลาบวชของกัลยาณมิตรสำราญ ผลสุข ซึ่งทุกท่านก็ได้ร่วมกันอนุโมทนาและตัดปอยผม ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน