สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๒๖ รอบชิงชนะเลิศ ระดับครูอาจารย์

 

     

   
       เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๒๖ รอบชิงชนะเลิศ ระดับครูอาจารย์ ณ สภาธรรมกายสากลโดยครูอาจารย์จากทั่วประเทศที่ผ่านการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" รอบคัดเลือกกว่า ๗,๐๐๐ คน ได้เข้าร่วม     การสอบ
       ภาคเช้า พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวเมตตาทบทวนเนื้อหาก่อนสอบให้ ภาคเที่ยง สัมภาษณ์พิเศษ ครูผู้ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคบ่าย สอบรอบชิงชนะเลิศ ระดับครูอาจารย์