สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์


      สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย  ท่านประธานสงฆ์  นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้บรรยายธรรมเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมี จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรลำพูน วังนัยกุล , กัลยาณมิตรชมพูนิกข์ เบนเน็ต และกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์ลอง แดง (Dr. Long Dang) เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


     ส่วนภาคบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร และได้รับฟังบรรยายธรรมจากพระสุเวด ปฐมวํโส   เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี