สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น 


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


        วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ ซึ่งทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่กลางท้องที่ศูนย์กลางกาย โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสฺสโร ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ให้ปลอดความกังวล จากนั้นนำใจมาวางที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 และท่องบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ และได้นั่งสมาธิร่วมกัน 45 นาที


         จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่อง ประวัติผู้นำและบุคคลผู้มีความสำคัญในพระพุทธศาสนา โดยพระอาจารย์ได้น้อมนำเรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์หลวงปู่วัดปากน้ำ หลวงพ่อทัตตะชีโว และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง รวมทั้งผู้นำชาวพุทธหลายท่านที่ได้อุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญต่างๆ เป็นประวัติศาสตร์จารึกการสร้างบารมีของทุกท่าน นอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้เล่าถึงคุณงามความดีของทุกท่านพร้อมทั้งยกตัวอย่างคุณธรรมต่างๆ เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เห็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดีจากทุกท่าน

          จากนั้นเป็นการถามตอบปัญหาต่างๆ ซึ่งความรู้ในวันนี้เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านที่มาในวันนี้เป็นอย่างมาก โดยทุกท่านอยากจะมาศึกษาพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมอีก