สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ห้วยราชพิทยาคม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.ห้วยราชพิทยาคม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


     โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อแผ่นดินและถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา                                            


      ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่สถานศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ เพื่อแผ่นดินและถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 


    สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอุปถัมภ์พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยมีผู้เข้าร่วมสวดมนต์กว่า 1,000 คน
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล