สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดพิธีบูชาข้าวพระ


     วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  และพิธีถวายกองทุนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 


      สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตร พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล  และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรรวิวรรณ เวสกุล กัลยาณมิตรสุพัตรา       โคบายาชิ และ กัลยาณมิตรตะดะชิ สะคะตะ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้  “บุปผาทิพยมงคล”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระ จากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ปฏิบัติธรรม และร่วมพิธีบูชาข้าวพระ


      ส่วนภาคบ่าย เป็นพิธีอัญเชิญป้ายบรมเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา  พิธีกล่าวคำถวายกองทุนบรรพาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีกัลยาณมิตรฮิเดะมิ วะตะนะเบะ  และกัลยาณมิตรวิชชุดา มัทซึโมะโตะ เป็นประธานนำกล่าวถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม1,000กว่าวัด โดยมีกัลยาณมิตรศรีไสว การะเกตุ พร้อมด้วยกัลยาณมิตรรวิวรรณ เวสกุล และกัลยาณมิตรแพรวพรรณ ยามาซากิ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 134 ซึ่งในครั้งนี้มี 4 คณะได้นำผ้าป่ามาถวาย โดยมีกัลยาณมิตรรวิวรรณ เวสกุล และกัลยาณมิตรวรรณา           พันมาก นำกล่าวคำถวายผ้าป่า ส่วนกัลยาณมิตรวงเดือน ยามาดะ และกัลยาณมิตรวิชชุดา มัทซึโมะโตะ เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิต และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมตัดปอยผมว่าที่ยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 10 ซึ่งจะเข้าพิธีบรรพชาในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม ที่จะถึงนี้