สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีตัดปอยผม ธทย.ภาคฤดูร้อน

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีตัดปอยผม ธทย.ภาคฤดูร้อน


   วัดพระธรรมกายอิตาลี ประเทศอิตาลี จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 4


   วัดพระธรรมกายอิตาลี ประเทศอิตาลี จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 4 ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสรกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอิตาลี เป็นประธานในพิธีปลงผม โดยมีผู้ปกครองยุวธรรมทายาททั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานจำนวนหลายท่าน ซึ่งทุกท่านต่างปีติใจที่ได้เห็นบุตรหลานเข้ามาบวชเป็นสามเณรในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา อีกทั้งเยาวชนที่เข้ามาบวชจะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ควบคู่กับการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพื่อเป็นศาสนทายาทในพระพุทธศาสนา