สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธเวนิส 

พิธีบูชาข้าวพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธเวนิส 


     ศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธเวนิส ประเทศอิตาลี จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมเวนิส


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตร์อนันตชัย โดยมีกัลยาณมิตรจารีย์ วัฒวานิจ และกัลยาณมิตรนิตยา เนตรสูงเนิน เป็นประธานจุดเทียนใจ จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และประกอบผ้าป่าสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมเวนิส  โดยมีกัลยาณมิตรประหยัด   นาวินัตน์ และกัลยาณมิตรละเอียด ศรีบุรินทร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย แลพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรบุษรา เตชะไพรัช เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรสรินยา ไสยรินทร์ เป็นประธานนำกล่าวถวายเทียนพรรษา ซึ่งบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความอบอุ่นในการสร้างบารมี