สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นร.จ.ร้อยเอ็ด ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

นร.จ.ร้อยเอ็ด ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


         นักเรียนในจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   เพื่อแผ่นดินและถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา                                             


         วันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา  สถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมให้คณะครูและนักเรียนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม เพื่อแผ่นดินและถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในอุปถัมภ์พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมี 8 โรงเรียนเข้าร่วมสวดมนต์ ประกอบด้วย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สวดได้  550 จบ , โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สวดได้จำนวน 206 จบ , โรงเรียนทรายทองวิทยา สวดได้ 1,288 จบ , โรงเรียนเสลภูมิ สวดได้ 1,330 จบ ,โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ สวดได้ 1,860 จบ ,โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สวดได้ 1,600 จบ , โรงเรียนบ้านข่อย สวดได้ 535 จบ  ,โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา  สวดได้ 519 จบ  รวมสวดได้ 7,888 จบ