สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส จัดพิธีปุพพเปตพลี

ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส จัดพิธีปุพพเปตพลี


     ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ร่วมกับชมรมพุทธรักษา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระ


       วันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ร่วมกับชมรมพุทธรักษา 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ได้รับความเมตตาจากพระวิศรุต สุวิมโล   และคณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ  โดยมีคุณครูและเจ้าหน้าที่ชมรมพุทธรักษาจากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กว่า100คน ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย


     ซึ่งการทำพิธีปุพพเปตพลี อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นพิธีที่สำคัญมาก และเป็นวันพระใหญ่ หมู่ญาติผู้ล่วงลับจะได้บุญจากพิธีกรรมนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังได้รวมรวมปัจจัยทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง เพื่อเป็นสถานที่รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง