สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.ยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมสวดมนต์และตักบาตรพระสงฆ์

รร.ยางตลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมสวดมนต์และตักบาตรพระสงฆ์


       โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


         วันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็น  โดยการนำของท่าน ปุณกาญจน์  ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ น่าชื่นชมและเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีคณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 1,600 คน ได้พร้อมใจทำกิจกรรมร่วมกัน และในวันนี้ทางโรงเรียนได้นิมนต์พระอาจารย์ศุภราชัย สุรสกฺโก จากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ มาเป็นประธานในการนำสวดมนต์ ซึ่งภาพเยาวชนนับพันคนที่ได้รวมตัวกันสวดมนต์ในวันนี้ได้สร้างความประทับใจ ซึ่งแต่ละคนต่างตั้งใจสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงเสียงดังฟังชัด 


   ภายหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้ว ทางคณะคุณครูและนักเรียนก็ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 50 รูป เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ถือเป็นการแบ่งปันน้ำใจไปยังเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาใด น้ำใจของเหล่าคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากที่ทางโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้จัดทำขึ้น ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคี สร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ้น และที่สำคัญเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ทำทาน ถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งท่านได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญถึงที่ด้วย และเป็นการสร้างมหาทานบารมี ก่อนที่น้องๆนักเรียนจะเข้าชั้นเรียน