สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย จัดพิธีปุพพเปตพลี  

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย จัดพิธีปุพพเปตพลี  


      ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดพิธีปุพพเปตพลี  เนื่องในวันพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


       วันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำโดยพระปฐม ฐานปิโย  ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย  ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่4 ปีที่1  เนื่องในวันพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งภายในงานตัวแทนสาธุชนได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและในโอกาสนี้พระปฐม ฐานปิโย ให้เทศน์สอนธรรมะเรื่องการทำบุญและอุทิศบุญแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว


      จากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยามสูตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  ก่อนที่จะได้ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ณ ท่าน้ำสวนสาธารณะแม่สรวย ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน