สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานวันธรรมชัย

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานวันธรรมชัย


     วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด


      ภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิทำใจให้ใสสว่าง จากนั้นได้กล่าวคำอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรวรรณแก้ว จันทร์เหลือง เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีตักบาตร และถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์


      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย และพิธีอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้เพื่อสักการะบูชาแด่หลวงพ่อ เนื่องในวันธรรมชัย จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อ โดยมีกัลยาณมิตรวรรณแก้ว จันทร์เหลือง และครอบครัว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าและจตุปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันธรรมชัย ส่วนพิธีกรรมภาคค่ำสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเนื่องในวันธรรมชัย โดยมีกัลยาณมิตรพัดชา กัลยาณมิตรพาพร สุวรรณวรางกูล เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้น้อมนำผ้าป่าบำรุงวัดถวายแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน