สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย จัดพิธีถวายสังฆทานและพิธีทอดผ้าป่าสร้างสุขพิมาน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย จัดพิธีถวายสังฆทานและพิธีทอดผ้าป่าสร้างสุขพิมาน


       ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย จัดพิธีถวายสังฆทาน และพิธีทอดผ้าป่าสร้างสุขพิมาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย


      วันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย ได้จัดพิธีสืบชะตาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปีของศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย โดยในภาคเช้าพระครูวรกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดป่าข่า เจ้าคณะอำเภอขุนตาล เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม ก่อนที่กัลยาณมิตรอัมราลักษณ์ จันตระกูล และกัลยาณมิตร             ปทุมรัตน์ ชัยรัตน์ จะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ส่วนกัลยาณมิตรจุฬาภรณ์ สุนทรีวงศ์และกัลยาณมิตรสุพัตตรา มะโนเครื่อง ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน


      ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างสุขพิมาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนคนดีศรีเชียงราย โดยมีพระสมุห์วินัย    ฐิตวินฺโย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนกัลยาณมิตรเสลาลักษณ์ จุรีเกษ กัลยาณมิตรอัมราลักษณ์   จันตระกูล เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า ด้านกัลยาณมิตรฉกรรจ์ ผุดผ่อง นำกล่าวคำอธิฐานจิต จากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนกล่าวคำอธิฐานจิตปล่อยปลา 333 กิโลกรัม เพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อเนื่องในวันธรรมชัย