สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นครบรอบ 101 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เฟส3

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นครบรอบ 101 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เฟส3


      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่ครบรอบ 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย เฟส 3


       เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ครอบรอบ  101 ปี  วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เฟส 3 พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ และผู้ปกครอง ได้ร่วมเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ ก่อนที่จะได้ทำพิธีวันทาเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใส และประกอบพิธีขอขมา รับบาตรและผ้าไตร ท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีของผู้ปกครองและคณะญาติที่ได้มาร่วมพิธีขอขมาในครั้งนี้


     จากนั้นเป็นพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์


     โดยผู้แทนนาคธรรมทายาทเข้าถวายพานพุ่มสักการะแด่พระอุปัชฌาย์ พร้อมทั้งกล่าวคำขอบรรพชาและรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอุปัชฌาย์ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในเพศสมณะ  เมื่อรับฟังโอวาทเสร็จแล้วนาคธรรมทายาทได้เข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ทำพิธีขอสรณะคมน์ขอศีลและขอนิสสัย จากนั้นสามเณรได้เข้ากราบพระอุปัชฌาย์ ก่อนที่จะได้กล่าวคำขออุปสมบท เพื่อยกสามเณรขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ และเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย  


      สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ครอบรอบ  101 ปี  วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เฟส 3 จัดอบรมระหว่างตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช  2561 โดยหลังจากนี้พระธรรมทายาทก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นพระแท้ที่โลกต้องการ