สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดปฏิบัติธรรมเมืองโตริโน่

วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดปฏิบัติธรรมเมืองโตริโน่


วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดปฏิบัติธรรมเมืองโตริโน่ ประเทศอิตาลี


         กัลยาณมิตรเกล็ดมณี  เพ็ชรจรูญ พร้อมครอบครัวและคณะกัลยาณมิตรกลุ่มมณีจักวาล ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองโตริโน่ โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วัดพระธรรมกายอิตาลี มาเป็นเนื้อนาบุญนำปฏิบัติธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี , พิธีถวายกองทุนยารักษาโรค และกองทุนปัญญาบารมี และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมเพื่อให้ข้อคิดในการสร้างบารมี ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้