สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 

    

                 
           เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรี ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักเรียนบันทึกความดีลงในสมุดบันทึกผ่านกิจวัตรที่กำหนดให้ โดยมีพระอาจารย์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ จากธุดงคสถานจันทปุระ เมตตามาเทศน์ให้นักเรียนทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วม โครงการนี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล