สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี

 

      พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้เดินทางมาร่วมงานบุญเนื่องในวันครบรอบ 134 ปี พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)  ณ วัดพระธรรมกาย 


          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้มาร่วมงานบุญเนื่องในวันครบ 134 ปี พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)  วันสำคัญของศิษยานุศิษย์ที่จะได้มาแสดงความกตัญญูบูชาธรรมท่าน เพราะการบังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่านนั้น เกิดขึ้นได้ยาก จึงนับเป็นโอกาสที่พวกเรา จะได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญใหญ่ ทั้ง 7 บิ๊กบุญ ด้วยการร่วมตักบาตรพระภิกษุ สามเณร อันเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ จากนั้นผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาด เป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2561


      ซึ่งการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้มีประธานกอง และประธานรองจำนวนมากร่วมกันประครองผ้าป่า เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี อย่างสง่างาม ตระการตา สมกับเป็นลูกศิษย์ หลานศิษย์ของหลวงปู่วัดปากน้ำ ที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่าน ที่ว่า “ในโลกมนุษย์ ถ้าเรามีบุญเสียแล้ว จะค้าขายก็ร่ำรวย จะทำงานกิจการอะไรก็เจริญ จะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่อง สะดวกสบายไม่ติดขัดแต่ประการใด”  จึงทำให้พิธีทอดผ้าป่าในวันนี้ เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 


          จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีจุดแสงทิพย์ รวีสวรรค์ โดยมีคณะเจ้าภาพ เป็นผู้แทนศิษยานุศิษย์ทุกท่าน เข้ารับแว่นแก้วระวิการณ์จากประธานสงฆ์ เพื่อประกอบพิธีจุดแสงทิพย์ รวีสวรรค์ สักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ ที่ประดิษฐาน ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ ระหว่างนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ยังกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ผ่องใส บูชาบุคคลที่ควรบูชา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณ ก่อนที่จะได้ร่วมปลูกต้นทรัพย์บานชื่น ให้ความชื่นบาน ผลิดอกสวยงาม ทับทวีบุญขึ้นในใจของผู้มีบุญทุกท่าน นอกจากี้ทุกท่านยังได้ร่วมจุดประทีป 2 หมื่นดวง ให้สว่างไสวทั่วทั้งลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ทั้งยังร่วมตอกย้ำ เติมบุญ อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ให้บุญของทุกท่านทับทวีเป็นสายบุญเชื่อมโยงทุกท่านไว้ในพระพุทธศาสนา


         ซึ่งทุกพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ ทุกท่านต่างปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงเช้าจรดค่ำ ไม่ขาดแม้แต่เพียงบุญเดียว เพราะบุญเป็นเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จ ยิ่งได้มาสั่งสมบุญใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)  ในวาระครบรอบ 134 ปี การเกิดด้วยรูปกายเนื้อด้วยแล้ว ยิ่งจะทำให้คณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าน มีสายบุญในพระพุทธศาสนา มีสายบุญเกาะเกี่ยวกับหลวงปู่วัดปากน้ำไปทุกภพทุกชาติ