สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 750,134,134 จบ

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 750,134,134 จบ


     อีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 134 ปี ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) นั่นก็คือพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 750,134,134 จบ ซึ่งมีศิษยานุศิษย์มาร่วมสวดมนต์จำนวนมาก


     ในภาคค่ำของวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกาย ได้จัดงานฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 750,134,134 จบ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 134 ปี ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ เมื่อสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 750,134,134 จบแล้ว ท่านประธานสงฆ์ได้อ่านโอวาทใครคนหนึ่งใจความว่า พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นบุคคลสำคัญ ยิ่งกว่าสำคัญมากการบังเกิดขึ้นของท่านจึงไม่ง่ายเลยพญามารกันนักกันหนา ดังนั้นวันคล้ายวันเกิดวันนี้จึงเป็นวันสำคัญยิ่งกว่าสำคัญ” 


       จากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมดังขึ้นจำนวน 134 ครั้งในวาระครบรอบ 134 ปีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ และใครคนหนึ่งได้เมตตามอบเป้าสวดครั้งต่อไปในวันออกพรรษาวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 ด้วยตัวเลข 788,888,888 จบ และก่อนที่พิธีกรรมจะเสร็จสิ้น ใครคนหนึ่งก็ได้ให้ลูกๆทุกคนสวดอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้าเดิม ท่านได้เมตตาบอกว่า”กระแสธารแห่งบุญที่สวดผ่านมาแล้ว 750,134,134 จบ จะมารวมกันนะช่วงเวลานี้และบุญจะมาเป็นสาย ซึ่งสายบุญนี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเรา โดยจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลาย ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เพราะฉะนั้นจบสุดท้ายนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากให้สวดด้วยจิตที่เกษมและไพเราะที่สุดเลย”