สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๓๓

 

    

                 
        เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๓๓  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนนราสิกขาลัย จ. นราธิวาส ภาคเช้า ตักบาตร ภาคสาย มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๒ โดยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์   จากนั้นถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ การจัดงานครั้งนี้ พระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เมตตา มาเป็นประธานสงฆ์ และนายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส