สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดพิธีปุพพเปตพลี

วัดพระธรรมกายนางาโน่  จัดพิธีปุพพเปตพลี


     วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น  ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไป


      สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีตักบาตรเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 5 รูป จากนั้นจึงได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ


      สำหรับพิธีภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องในทุกวันพระใหญ่ และกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายประทีปเป็นพุทธบูชา จากนั้นเป็นพิธีปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันนี้กัลยาณมิตรศรีไสว การะเกตุ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย         ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์ ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมทอดผ้าบังสุกุล พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่องความสำคัญของวันมหาปวารณา  แล้วจึงถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้