สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เมลเบิร์น ทอดผ้าป่าปฐมเริ่มสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

 

เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ กัลยาณมิตรเมืองเมลเบิร์น ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยการถ่ายทอดเสียง จากประเทศไทย พร้อมทั้งมีการใส่บาตร อาราธนาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งแรก เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวร กัลยาณมิตรทุกท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้สำเร็จ จึงปวารณาจองเป็นประธานผ้าป่าในทุกๆ เดือน ตลอดถึงสิ้นปีนี้