สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านแขมเจริญ จัดพิธีทอดกฐินเด็กดี V-Star  ณ วัดบ้านแขมเจริญ

รร.บ้านแขมเจริญ จัดพิธีทอดกฐินเด็กดี V-Star  ณ วัดบ้านแขมเจริญ


โรงเรียนบ้านแขมเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีทอดกฐินเด็กดี   V-Star ณ วัดบ้านแขมเจริญ


            เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการตั้งกองกฐินและแห่ทอดถวาย ณ วัดบ้านแขมเจริญ โดยมีนายคงเดช สมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ เป็นประธาน และเด็กชายธรรมนูญ สาธรราษฏร์ เป็นประธานกฐินเด็กดี      V-Star ซึ่งภายในงานมีคณะครู 30 ท่าน นักเรียน 380 คน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกว่า 200 คน


      สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความประทับใจ ชาวบ้านที่มาร่วมงานได้กล่าวชื่นชมที่เห็นนักเรียนเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าวัดทำบุญ สามารถดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีให้กับใสาธุชนในพื้นที่ได้เห็นลูกหลานสามารถสวดมนต์และนั่งสมาธิอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งคณะครูและนักเรียนต่างมีความปลื้มใจที่ได้ร่วมกันจัดงานบุญนี้ขึ้นมา และมีความตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมที่ดีแบบนี้ต่อไป