สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 


วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี  ประจำปีพุทธศักราช 2561


      สำหรับพิธีในภาคเช้าพระใบฎีกากิตติ กิตติโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัส ท่านประธานสงฆ์ ได้นำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม เมื่อถึงเวลาสว่าง ทุกท่านได้อาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรจันสี แก้ววิจิตร ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์จำนวน 16 รูป จากวัดกัลยาณมิตรต่างๆในรัฐแคนซัสและรัฐใกล้เคียง            ซึ่งได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้


     ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างาม  สำหรับประธานเอกกฐินทั้ง 3 คณะในปีนี้ได้แก่ 1. กัลยาณมิตรสุริสา กัลยาณมิตรพัฒนพงษ์ พุ่มทิม 2.กัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช-กัลยาณมิตรเพิ่มพูน จันทะวงศ์ และ 3.กัลยาณมิตรอังสนา แซมเปิ้ล –กัลยาณมิตร ณ หทัย ธรรมรักษ์ ได้นำสาธุชนผู้มีบุญกล่าวคำถวายผ้ากฐิน และน้อมนำผ้าไตรกฐินถวายแด่คณะสงฆ์ สำหรับพระผู้รับผ้ากฐินในปีนี้คือ พระบรรจง สักกะธัมโม จากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือ กัลยาณมิตรไตรสร พร้อมลาภ ก่อนที่สาธุชนจะได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทและอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญครั้งนี้