สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พุทธศักราช 2561


       สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนำนั่งสมาธิ จากนั้นกัลยาณมิตรรัตนาพร  กรึนเทอร์   ประธานฆราวาสได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ส่วนกัลยาณมิตรภัทรนันท์  ลาโสม ,กัลยาณมิตรนลินี  ชนิดนอก นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมี กัลยาณมิตรจรัสศรี  พอลล์มันน์,   กัลยาณมิตร จุฑามาส ชุสเตอร์ ,กัลยาณมิตร แน่งน้อย  ฮ้าค ,กัลยาณมิตร จารุวรรณ  สเตฟาน  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรสุทิน  คุมพัน ,กัลยาณมิตรยุพิน  สนั่นเอื้อ  ,กัลยาณมิตร วนิดา  เบนเนส,กัลยาณมิตร วารี  วงค์สีนวน  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ,จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรเท โดยได้รับความเมตตาจากพระภิกษุสงฆ์จำนวน 20 รูปมารับบาตร


        ส่วนภาคล่ายคณะประธานกฐินได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐิน เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดา โดยกัลยาณมิตรภัทรนันท์  ลาโสม เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ชาวท้องถิ่นที่มาช่วยรับบุญที่วัดอย่างต่อเนื่อง และมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพถวายภัตตาหารประจำวันตลอดทั้งปี 2561