สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    วัดพระธรรมกาย  จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


   สมาชิกภายในองค์กร สำนักสาธารณูปการ สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยจิตที่เลื่อมใส ดังนั้นทุกท่านที่ได้มาร่วมสวดมนต์จึงได้รับอานิสงส์มากและบอกเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่า การมาสวดมนต์ทำให้จิตใจผ่องใส สงบและเป็นสุข ใจเย็นตลอดทั้งวัน และด้วยใจที่ใสเย็นนี้ทำให้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหาจากเศรษฐกิจ หรือปัญหาจากสังคม ที่เคยประสบอยู่ก็จะคลี่คลายลง ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย จนรู้สึกว่าการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ดีอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนบุคคลรอบข้าง บุคคลในครอบครัว มาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทั้งที่บ้านและบริเวณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ อยู่ตลอดต่อเนื่องยิ่งมีเป้าหมาย 1 พันล้านจบภายในสิ้นปีนี้ ยิ่งทำให้เกิดกำลังใจ  และแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ 1 พันล้านจบนี้ให้ได้ เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


  จึงขอเชิญท่านที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ทุกวัน โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000