สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญทอดกฐิน

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญทอดกฐิน


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญทอดกฐินบรมจักรพรรดิ


        สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระวิเทศภาวนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีเปิดงานบุญทอดกฐินบรมจักรพรรดิ โดยมีคุณ Tony Wu  และ คุณ Raquel Rodriguez  กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ


       ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญผ้ากฐินของคณะประธานกฐินและสาธุชน เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และในโอกาสนี้พระวิเทศภาวนาจารย์ ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้นำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ โดยปีนี้มีมีประธานใหญ่กฐิน 3 คณะได้แก่ คณะที่ 1 กัลยาณมิตรฐนิตนันท์ ฉัตรชฎานุสกุล, กัลยาณมิตรวัลลภา ธีรานุรักษ์,กัลยาณมิตรดำรงเกียรติ  ประสมศรี คณะที่ 2 กัลยาณมิตรอัญชลี  อินจารุสร และคณะที่ 3 กัลยาณมิตรธนวัฒน์ หอสุวรรณ , กัลยาณมิตรดุษฎี       ขอหิรัญ ได้กล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมถวายผ้าไตรกฐินแด่พระครูโสตถิธรรมวิเทศ ส่วนพระวิเทศภาวนาจารย์ กล่าวคำเผดียงสงฆ์ ,พระครูโสตถิธรรมวิเทศ กล่าวคำอปโลกน์กฐิน และในการนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ ก็ให้ข้อคิดในการสร้างบารมี ด้านพระวิเทศภาวนาจารย์  ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับประธานกฐิน และสาธุชน  ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้