สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า


     วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อขยายวัดและพิธีลอยกระทง  


      โดยในภาคเช้าพระสวิล สุทฺธาโภ เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรจุรีย์ ธรรมสุจริต, กัลยาณมิตรพยงศรี สิงหฤกษ์ และกัลยาณมิตรฉวีวรรณ ไชยเสนา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย, จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรวรรณี เกตุแก้ว เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

   

       ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันลอยกระทงและได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธกิจ 45 พรรษาโดยพระพยัคฆ์ ปุณฺณาโภ ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง