สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวเวียดนาม มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

ชาวเวียดนาม มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย


ชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกาและจากหลากหลายประเทศในยุโรป มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

        ชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกาและจากหลากหลายประเทศในยุโรป นำโดยหลวงพ่อ Thich Tu Luc  เจ้าอาวาสวัด Pho Tu  (Compassion Meditation Center) ในสหรัฐอเมริกา ได้มาเยี่ยมชมและสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งหลวงพ่อ Thich Tu Luc ท่านกล่าวว่าเคยมาวัดพระธรรมกายเมื่อ 24 ปีที่แล้ว วันนี้พาคณะกัลยาณมิตรที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาสักการะศาสนสถานต่างๆในไทย และวัดพระธรรมกายเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่ทางคณะร่วมสักการะตั้งใจมา


      ซึ่งชาวเวียดนามทุกท่านซาบซึ้งในคุณธรรมและบารมีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่สร้างวัดได้ใหญ่โต และยังส่งเสริมให้พระภิกษุและบุคลากรของวัดมีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ท่านได้เอาแบบของวัดพระธรรมกายไปใช้ที่วัดของท่านในด้านของการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร และภิกษุณีในวัดของท่านเองอีกด้วย


     นอกจากนี้ยังประทับใจคณะสงฆ์ บุคลากรของวัดและสาธุชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ได้มีการสร้าง ศาสนสถานสำคัญเพื่อรำลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมาก เพราะสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของวัดพระธรรมกายเป็นไปเพื่องานพระพุทธศาสนา และเมื่อได้ไปสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทุกท่านต่างปลื้มปีติที่ได้เห็นองค์พระหนึ่งล้านองค์ จึงได้ร่วมสร้างองค์พระทันที 3 องค์ ด้วยความเบิกบานในบุญกันทุกคน