สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ลูกเสือชาวท้องถิ่นศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์

ลูกเสือชาวท้องถิ่นศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์


             คณะครูและลูกเสือชาวท้องถิ่น ได้เดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์


        คณะครูและลูกเสือชาวท้องถิ่น จาก 4 โรงเรียน ได้เดินทางมาศึกษาพระพุทธศาสนาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ โดยลูกเสือทุกคนได้เรียนรู้การกล่าวทักทายสำหรับคนทั่วไป และสำหรับพระภิกษุ พร้อมทั้งการกราบและการไหว้ ก่อนที่จะได้ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังได้ศึกษาประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านสื่อวีดีโอภาคอนิเมชั่น ซึ่งลูกเสือให้ความสนใจเป็นอย่างดี และในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้ถามคำถาม เพื่อทดสอบความรู้ที่ได้รับ โดยเด็ก ๆ สามารถจดจำและตอบคำถามกันได้อย่างรวดเร็ว


           จากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำการนั่งสมาธิ และให้เด็ก ๆ ได้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมทั้งได้เรียนรู้ความหมายของการให้ทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ประเพณีการทำบุญตักบาตร เพื่อปลูกฝังการให้ทาน ซึ่งทุก ๆ กิจกรรม ทั้งคณะครูและลูกเสือต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก