สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธเวียนนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพุทธเวียนนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ


วัดพุทธเวียนนา ประเทศออสเตรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพุทธเวียนนา


      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวข้าวพระ พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์ จากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพุทธเวียนนา โดยมีกัลยาณมิตรทัตพิชชา ชโพเนอร์ และกัลยาณมิตรไว้ท์ ทีวาล เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยาณมิตรสุพรรณี โฮฟมันน์ ,กัลยาณมิตรทัตพิชชา ชโพเนอร์ และกัลยาณมิตรแฮเบียด กัลยาณมิตรบุปพา บรู๊คเนอร์ เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร , กัลยาณมิตรน้ำอ้อย เรส เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทาน ,กัลยาณมิตรนงลักษณ์ ทริมเมล และกัลยาณมิตรพิศมัย บุรณะผาย เป็นตัวแทนนำกล่าวคำยานพาหนะ ,กัลยาณมิตรคริสเตียน เบียเบาเมอร์ และกัลยาณมิตรเอริวา    เบียเบาเมอร์ เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะ ส่วนกัลยาณมิตรพิศมัย บุระณะผาย เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายบุปผามาลา


     ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปีติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้