สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

พิธีมุทิตาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว


    วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมุทิตาสักการพหลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในอายุวัฒนมงคล 78 ปี


       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยภายในงานพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม ตามเสียงนำนั่งของหลวง เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส โดยได้รับความเตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานสงฆ์ ก่อนที่ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์จะได้กล่าวคำมุทิตาสักการะ พร้อมทั้งได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพ และพานดอกไม้แด่ประธานสงฆ์ อันเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาแด่พระพ่อ ผู้สอนธรรมะทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ เพื่อการเข้าถึงความเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ 


      สำหรับหลวงพ่อทัตีโว เป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย และพัฒนาวัดจนเจริญก้าวหน้า และสามารถขยายศูนย์สาขาออกไปอีกมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ให้การอบรมศีลธรรมและการปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมายังวัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังมีผลงานการเทศน์สอนที่เรียบง่ายเป็นหนังสือ เทป วีดีโอเทปมากมาย เช่น มงคลชีวิต, โอวาทปาติโมกข์, พระแท้, เสขิยวัตร ,ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ,เจริญรอยตามบาทกษัตรา ,นิทานชาดก ,ก่อนไปวัด ,การทำบุญทำทานที่สมบูรณ์แบบ, คนดีที่โลกต้องการ ,แด่นักสร้างบารมี ,หลักการบริหารตามแบบพุทธวิธี, หลวงพ่อตอบปัญหา ,วิสัยบัณฑิต, การบ้าน 10 ข้อ ,เพื่อการบรรลุธรรม ,เข้าไปอยู่ในใจ และความดีสากล 5 ประการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นเป็นผู้นำศาสนาพุทธไปเผยแพร่ให้กว้างไกลในนานาประเทศ