สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว


      วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีมุทิตาสักการะ เนื่องในอายุวัฒนมงคล 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว


     สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าพระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย   ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรดารัตน์ แสงอรุณ , กัลยาณมิตรด๊อกเตอร์ Dr.Long Dang   และ กัลยาณมิตรนิธิพร ขันติธีรธรรม นำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์


      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์ Dr.Long Dang เป็นประธานจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธ จากนั้นคณะสงฆ์นำโดยพระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย ได้ร่วมกันถวายสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว ด้วยธูปเทียนแพ, กัลยาณมิตรอุไรวรรณ กัลยาณมิตรดวงใจ ไกรฤกษ์ เป็นประธานในการน้อมนำดอกไม้สักการะหน้ารูปหลวงพ่อ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันฟังเจริญพระพุทธมนต์และร่วมกันสวดบทพาหุงให้กับหลวงพ่ออีกด้วย จากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ และ กัลยาณมิตรรวินท์ ชินวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านยังได้นั่งหลับตา ระลึกถึงกุศลคุณงามความดีของหลวงพ่อ และร่วมเขียนคำอวยพรน้อมถวายต่อหน้ารูปหลวงพ่อทัตตชีโว ก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของหลวงพ่ออีกด้วย ในการนี้พระมหาวีรวุฒิ อมโร ยังได้เทศน์สอนเพื่อเป็นธรรมะบันเทิงใจ และกำลังใจในการสร้างบารมีต่อไป