สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวอินเดีย เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

ชาวอินเดีย เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย


ชาวอินเดีย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งร่วมฝึกสมาธิ


      ชาวอินเดียกลุ่มนี้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายกับบริษัททัวร์ ซึ่งมีพระอาจารย์ชาวอินเดียรูปหนึ่งที่เคยมาวัดแล้วทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนให้พวกเขาได้มาเป็นครั้งแรก พวกเขากล่าวว่าวัดพระธรรมกายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ดีมาก เมื่อได้เข้ามาแล้วก็รู้สึกสงบ มีความสุขและโชคดีมากๆ ที่ได้มาเยี่ยมชมวัดในวันนี้ พวกเขารู้สึกอยากจะให้ศาสนาพุทธได้เผยแผ่ขยายไปทั่วโลก


     แม้ประเทศอินเดียจะเป็นดินแดนพุทธภูมิ แต่พวกเขาก็ได้เห็นความเคารพและความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระพุทธเจ้าอย่างท่วมท้น ณ ที่แห่งนี้จริงๆ รู้สึกรักและศรัทธาวัดพระธรรมกายมาก นอกจากนี้ทุกท่านยังมีโอกาสได้นั่งสมาธิด้วย พร้อมทั้งได้กล่าวว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ โดยส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลาย บางท่านรู้สึกตัวหายและบางท่านก็เห็นแสงสว่าง และรู้สึกว่าความกังวลภายนอกนั้นหายไป และถ้ามีโอกาสจะกลับมาร่วมฝึกสมาธิที่วัดอีกด้วย