สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชาวกัมพูชาเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

ชาวกัมพูชาเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย


   ชาวกัมพูชาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วย


     ชาวกัมพูชากลุ่มนี้ได้เดินทางมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรก โดยทั้ง 25 ท่านต่างประทับใจในทุกๆ สถานที่ของวัดพระธรรมดาย เพราะยังไม่เคยเห็นวัดไหนใหญ่โตเท่านี้มาก่อน อีกทั้งยังมีความสะอาดและเป็นระเบียบด้วย และรู้สึกชื่นชอบในวัฒนธรรมของที่นี่ รวมถึงผู้คนก็ล้วนดูเป็นมิตรเป็นอย่างมาก รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ และร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้


    นอกจากนี้ทุกท่านรู้สึกว่าตนมีบุญมากที่ได้มาสถานที่แห่งนี้ เพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์ สัมผัสได้ถึงความสงบ ความศักดิ์สิทธิ์ และผู้ใดที่ได้ร่วมสถาปนาวัด นับว่าได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ และได้บุญกับคนทั่วโลกที่ได้มาสักการบูชา